دستگاه زبری کاغذ

این آزمون نشان دهنده میزان صافی سطح کاغذ است. معمولا هرچه سطح کاغذ صافتر باشد برای چاپ مناسبتر است. سطح بسیار صاف کاغذ موجب براقیت بیشتر کاغذ میشود. چنین کاغذی برای تبلیغات مناسب است.

دستگاه تبر (گشتاور خمشی)

کاغذ و مقواهایی که برای بسته بندی استفاده می شوند باید به راحتی تا شوند اما پاره نشوند یا آسیب نبینند. این آزمون قابلیت سازه های سلولزی را برای این منظور بررسی می نماید.

دستگاه ضریب اصطکاک کاغذ فتوکپی

وقتی کاغذ فتوکپی در دستگاه چاپگر قرار می گیرد اصطکاک بین زیر کاغذ رویی و روی کاغذ زیری باید به حدی باشد که دو کاغذ بهم نچسبند و کاغذها به صورت تک تک داخل دستگاه چاپگر کشیده شوند. با انجام این آزمون میزان انعطاف پذیری انواع tissue های بهداشتی اندازه گیری می شود.

دستگاه استحکام کششی

این آزمون تقریبا برای کلیه کاغذها و مقواها کاربرد دارد. اولین انتظاری که از هر کاغذی نظیر کاغذ روزنامه، چاپ و تحریر، دستمال کاغذی و محصولاتی از این دست این است که استحکام کششی کافی برای باز شدن از رول و استفاده از محصول را دارا باشد.

دستگاه شستشوی کاغذ دیواری

برای ارزیابی مقوامت کاغذ دیواری در برابر شستشو با صابون استفاده می شود.

دستگاه نرمی سنج

به کمک این دستگاه آزمون میزان انعطاف پذیری دستمال کاغذی قابل انجام است.

دستگاه سنجش پارگی به روش المندروف

این آزمون نشان دهنده ضریب درهم رفتگی سلولز است. و تخمینی از میزان باندینگ آن ها می باشد. چون برخی از کاغذها در ماشین چاپ مورد استفاده قرار می گیرند باید از نظر برخی از خواص مکانیکی از جمله پارگی، مقاومت خوبی داشته باشند.

دستگاه دوباره تری

این آزمون برای بازگشت رطوبت به سطح پوست در پوشک بچه و نوار بهداشتی کاربرد دارد. که حداکثر مقدار آن 0.02 گرم بوده و در صورت بازگشت رطوبت بیش از مقداری معین از توده جاذب پوشک بچه یا نوار بهداشتی به سطح پوست بدن با استاندارد مربوطه مغایرت خواهد داشت.

دستگاه کب

کاغذ و مقواهایی که برای بسته بندی برخی مواد در داخل سردخانه قرار می گیرند باید مقدار مشخصی رطوبت جذب نمایند به گونه ای که بسته بندی یخ زده، آسیب نبیند. این آزمون میزان جذب آب کاغذ و مقوا را نشان می دهد. و برای کاغذ های چاپ تعیین کننده میزان جذب جوهر می باشد.

دستگاه کوره

برای اندازه گیری خاکستر (مواد معدنی موجود) در کاغذ استفاده می شود. در برخی کاغذها نظیر دستمال کاغذی باید مقدار خاکستر بسیار کم باشد و در بعضی کاغذهای چاپ و تحریر باید مقدار بیشتری خاکستر موجود باشد.

ترازو

ترازو برای تعیین جرم واحد انواع کاغذ، دستمال کاغذی، حوله کاغذی، کاغذهای چاپ و تحریر و … کاربرد دارد. مهم ترین فاکتور در تجارت های بین المللی تعیین میزان گرماژ کاغذ است که با این دستگاه اندازه گیری می شود.

دستگاه ترکیدگی

آزمون ترکیدگی نشان دهنده استحکام و مقاومت انواع کاغذ و کرافت و مقوا های بسته بندی می باشد در واقع این آزمون نشان دهنده قدرت باندینگ بین سلولز ها برای کاغذ های بسته بندی می باشد.

دستگاه نفوذپذیری هوا

میزان تخلخل و نفوذپذیری در بعضی بسته بندی ها و همچنین چاپ سازه های سلولزی فاکتور بسیار مهمی است. بخصوص این مسئله در بسته بندی کاغذهای مخصوص سیمان اهمیت بیشتری پیدا می کند. آزمون هایی که با کمک این دستگه انجام می شود میتواند میزان نفوذپذیری سازه سلولزی را اندازه گیری نماید.

دستگاه ضخامت سنج

برای اندازه گیری میزان ضخامت در انواع کاغذ می باشد.

دستگاه کدری، سفیدی و روشنی سنج

این آزمون برای تعیین روشنی کاغذهای رنگی و همچنین سفیدی کاغذهای سفید چاپ مورد استفاده قرار می گیرد.

میزان کدری (ماتی) کاغذ برای نشان ندادن چاپ یک طرف کاغذ در طرف دیگر آن امری ضروری است که توسط این دستگاه اندازه گیری می شود.

دستگاه PH سنج

میزان اسیدی یا قلیایی بودن کاغذها را مشخص می کند. به خصوص برای کاغذهای بهداشتی در تماس با پوست بدن مقدار آن باید کنترل شود.