شرح کلی

منسوجات فنی (Technical Or Industrial Textile) به آن دسته از منسوجاتی گفته می شود که کارایی آنها مهمتر از ویژگی های ظاهری شان است. این منسوجات که کاربردهایی غیر از مصارف متداول نساجی دارند از خواص فنی وکیفی ویژه مکانیکی ،گرمایی ،الکتریکی ،حفاظتی ،دوام ،راحتی و غیره در مقایسه با منسوجات متداول برخوردار هستند. درواقع این محصولات به عنوان مواد اولیه در صنایعی همچون ساختمان، اتومبیل، راه‌سازی، هواپیماسازی و …. مورداستفاده قرار می‌گیرد.
آزمایشگاه بهساز با تجهیزات کارآمد و بروز خود قادر است تا آزمون های مرتبط با خواص فیزیکی، خواص مکانیکی، خواص الکتریکی، اشتعال پذیری و … این دسته از منسوجات را با بالاترین دقت انجام نماید.

آزمون مقاومت الکتریکی و ارزیابی الکتریسیته ساکن

آزمون های خواص فیزیکی

آزمون های خواص مکانیکی

آزمون های اشتعال پذیری و ضد آتش