شرح کلی

اطلاع از مشخصات پارچه خام یا تکمیل شده به عنوان محصول نهایی از جمله ملزومات هر مبادله تجاری بین خریدار و صاحب کالا است.
کنترل کیفیت پارچه تولید شده در کارخانجات داخلی توسط یک آزمایشگاه واسط میتواند ارزیابی خوبی از محصول تولید شده و متعاقبا خط تولید کالا و صحت آزمایش های کنترل کیفیتی انجام شده در کارخانه ایجاد نماید.
درگیری الیاف یا نخ در سیستم های مختلف تولید منجر به ایجاد محصولاتی از قبیل پارچه های متداول تاری پودی(نساجی)، پارچه های حلقوی(کشباف)، انواع فرش و کفپوش ها، انواع نوارهای بافته شده و … می شود. آزمایشگاه بهساز مشخصات و ویژگی های این محصولات را مطابق با استانداردهای ملی ایران سنجش می نماید.
برخی از این آزمون ها و ویژگی ها به شرح زیر است:

کابین شرایط محیطی

 • ایجاد دما و رطوبت مورد نیاز جهت انجام آزمون

ثبات شستشویی

 • تعیین درجه ثبات رنگ انواع پارچه در برابر شستشو

دستگاه آزمون خواص مکانیکی پارچه

 • اندازه گیری نیرو و ازدیاد طول تا حد پارگی و سایر خواص کششی پارچه
 • آزمون جرخوردگی پارچه
 • آزمون ترکیدگی پتو و منسوجات سنگین

تبر

 • اآزمون سایش پارچه

مارتیندل

 • آزمون سایش پارچه
 • آزمون پرزدهی پارچه

آون

 • ایجاد حرارت همراه با گردش هوا

اسپری تست

 • تعیین میزان ویژگی ضد آب انواع پارچه

دستگاه تست شعله

 • تعیین زمان و نحوه سوختن انواع منسوجات

دستگاه درجه روشنی، کدری و سفیدی پارچه های چاپ شده

 • تعیین درجه روشنی، کدری و سفیدی پارچه های چاپ شده نظیر پرچم بر اساس پارامترهای R475، RX، RY و RZ

دستگاه تعیین مقاومت الکتریکی

 • اندازه گیری مقاومت الکتریکی انواع منسوجات
 • بررسی میزان آنتی استاتیک بودن منسوجات