بروزسانی سایت شرکت آزمایشگاهی، پژوهشی بهساز

در راستای برقراری ارتباط بهتر با مخاطبان و مشتریان و همچنین شناخت بهتر توانایی های مجموعه، سایت شرکت بروزرسانی گردید.

افزوده شدن دستگاه آزمون ارزیابی مقاومت الکتریکی منسوجات

آزمایشگاه بهساز با تهیه دستگاه مقاومت الکتریکی منسوجات می تواند اطلاعاتی از مقاومت الکتریکی سازه های منسوجی را در اختیار تولید کنندگان و صاحبان کالا قرار دهد. با کمک این دستگاه می توان نمونه های متفاوت را از نظر تجمع بار الکترواستاتیک مقایسه نمود.

افزوده شدن دستگاه آزمون اشتعال پذیری

با تهیه دستگاه آزمون شعله، آزمایشگاه بهساز در زمره معدود آزمایشگاه هایی قرار گرفت که قادر به انجام آزمون اشتعال پذیری اشتعال پذیری برای انواع منسوجات نظیر فرش و کفپوش، پارچه های رومبلی، چرم مصنوعی و … شد.