مطالب توسط behsazi

افزوده شدن دستگاه آزمون ارزیابی مقاومت الکتریکی منسوجات

آزمایشگاه بهساز با تهیه دستگاه مقاومت الکتریکی منسوجات می تواند اطلاعاتی از مقاومت الکتریکی سازه های منسوجی را در اختیار تولید کنندگان و صاحبان کالا قرار دهد. با کمک این دستگاه می توان نمونه های متفاوت را از نظر تجمع بار الکترواستاتیک مقایسه نمود.

افزوده شدن دستگاه آزمون اشتعال پذیری

با تهیه دستگاه آزمون شعله، آزمایشگاه بهساز در زمره معدود آزمایشگاه هایی قرار گرفت که قادر به انجام آزمون اشتعال پذیری اشتعال پذیری برای انواع منسوجات نظیر فرش و کفپوش، پارچه های رومبلی، چرم مصنوعی و … شد.